Naši partnerji

V okviru projekta Regionalna destinacijska organizacija Koroška, smo razvili 
enotno blagovno znamko Koroška, ki bo turistični destinaciji Koroška,
njenim dolinam, občinam, krajem in turističnim proizvodom pomagal k večji
prepoznavnosti v Sloveniji in tujini.

Slovenija ima znamko z zgovornim sporočilom – I feelSLovenia.
Znamka Slovenija združuje vsa področja Slovenije, med njimi tudi
turizem, v njenem jedru in identiteti pa se prepletajo čustva,
čutenje ter slovenska zelena.

Imenitna kartica Active Slovenia si je nadela ime po turističnem projektu
Združenja slovenskih žičničarjev GIZ, Gospodarske Zbornice Slovenije,
Slovenske Turistične Organizacije ter agencije Kraft&Werk z namenom
ponuditi kakovostne slovenske turistične proizvode po najbolj ugodnih
pogojih in ceni.